Včelár lesný (Pernis apivorus)

Včelár lesný (Pernis apivorus)

<<< Jastrabovité