Strnádka lúčna (Miliaria calandra)

Strnádka lúčna (Miliaria calandra)

<<< Strnádkovité