Stavovce

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)Lasica myšožravá (Mustela nivalis)Norok severoamerický (Mustela vison)Bobor európsky (Castor fiber)Bobor európsky (Castor fiber)Bobor európsky (Castor fiber)Bobor európsky (Castor fiber)Bobor európsky (Castor fiber)Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)Slepúch lámavý (Anguis fragilis)Slepúch lámavý (Anguis fragilis)Užovka obojková (Natrix natrix)UžovkaUžovkaUžovka obojková (Natrix natrix)UžovkaMuflón lesný (Ovis musimon)Jeleň lesný (Cervus elaphus)Jeleň lesný (Cervus elaphus)Srnec lesný (Capreolus capreolus)Srnec lesný (Capreolus capreolus)Srnec lesný (Capreolus capreolus)Jeleň lesný (Cervus elaphus)Jeleň lesný (Cervus elaphus)Jeleň lesný (Cervus elaphus)Jeleň lesný (Cervus elaphus)Daniel škvrnitý (Dama dama)Daniel škvrnitý (Dama dama)Mačka domáca (Felis silvestris catus)Veverica hnedáVeverica stromová (Sciurus vulgaris)Veverica stromová (Sciurus vulgaris)Zajac poľný (Lepus europaeus)Zajac poľný (Lepus europaeus)SKSKSKSKSKMlok bodkovaný (Lissotriton vulgaris)Mlok bodkovaný (Lissotriton vulgaris)SKSKSKSKSKSKPstruh potočný (Salmo trutta)Kapor obyčajný (Cyprinus carpio)SKKapor obyčajný (Cyprinus carpio)Večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)Večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)Jež bledý (Erinaceus roumanicus)

 

<<< Fauna