Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

<<< Sokolovité