Potáplica stredná (Gavia arctica)

Potáplica stredná (Gavia arctica)

<<< Potáplicovité