Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)

<<< Kormoránovité