Kačica chripľavka (Anas strepera)

Kačica chripľavka (Anas strepera)Kačica chripľavka (Anas strepera)

<<< Kačicovité