Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)

Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)

<<< Holubovité