Čajka bielohlavá (Larus cachinnans)

Čajka bielohlavá (Larus cachinnans)Čajka bielohlavá (Larus cachinnans)

<<< Čajkovité