Bezstavovce

Chrúst obyčajný (Melolontha melolontha)Chrúst obyčajný (Melolontha melolontha)Májka fialová (Meloe violaceus)Fuzáč veľký (Cerambyx cerdo)Fuzáč alpský (Rosalia alpina)Fuzáč alpský (Rosalia alpina)Roháč veľký (Lucanus cervus)Dlhánik štíhly (Lixus paraplecticus)SKSKSršeň obyčajný (Vespa crabro) SKSKKorčuliarka obyčajná (Gerris lacustris)Jasoň červenooký (Parnassius apollo)Jasoň červenooký (Parnassius apollo)Jasoň červenooký (Parnassius apollo)Babôčka pávooká (Inachis io)SKSKSKSKSKMlynárik žeruchový (Anthocharis cardamines)SKSKOkáň hruškový (Saturnia pyri)SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKModlivka zelená (Mantis religiosa)Modlivka zelená (Mantis religiosa)

<<< Fauna